Logo portalu mapowego

Logo Karta Dużej Rodziny

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

Załatwianie spraw w urzędzie

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej podania, wniosku lub z urzędu.

Podania i wnioski mogą być wnoszone w różny sposób, m.in.: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą faksu (23 673-61-10), za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP, system eUrząd na platformie wrotamazowsza.pl, poprzez paltformę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, a także ustnie do protokołu.

Sprawy w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej są załatwiane za pośrednictwem referatów i samodzielnych stanowisk pracy. Każdy referat jak i samodzielne stanowisko pracy zajmuje się prowadzeniem określonej grupy spraw.

 

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej

Przed złożeniem podania należy zapoznać się z informacjami zwartymi w opisach usług dla petentów Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, publikowanych na platrofmach ePUAP, eUrząd oraz CEIDG. Na kartach usług zamieszczone są szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania poszczególnych spraw, m.in.: podstawy prawne, wymagane dokumenty, terminy, opłaty, kontakt z właściwym referatem lub samodzielnym stanowiskiem urzędu gminy.

Dodatkwo można zapoznać się z poradnikiem interesatna zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy.


Elektroniczne załatwianie spraw

Za pomocą ww. systemów internetowych można składać podania i wnioski w kilkudziesięciu rodzajach spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Opinogórze Górnej bez konieczności wychodzenia z domu.

Chcesz załatwić swoja sprawę elektronicznie?

 

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski