SDI

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

Załatwianie spraw w urzędzie

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej podania, wniosku lub z urzędu.

Podania i wnioski mogą być wnoszone w różny sposób, m.in.: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą faksu (23 673-61-10), za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP, system eUrząd na platformie wrotamazowsza.pl, poprzez paltformę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, a także ustnie do protokołu.

Sprawy w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej są załatwiane za pośrednictwem referatów i samodzielnych stanowisk pracy. Każdy referat jak i samodzielne stanowisko pracy zajmuje się prowadzeniem określonej grupy spraw.

 

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej

Przed złożeniem podania należy zapoznać się z informacjami zwartymi w opisach usług dla petentów Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, publikowanych na platrofmach ePUAP, eUrząd oraz CEIDG. Na kartach usług zamieszczone są szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania poszczególnych spraw, m.in.: podstawy prawne, wymagane dokumenty, terminy, opłaty, kontakt z właściwym referatem lub samodzielnym stanowiskiem urzędu gminy.

Dodatkwo można zapoznać się z poradnikiem interesatna zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy.


Elektroniczne załatwianie spraw

Za pomocą ww. systemów internetowych można składać podania i wnioski w kilkudziesięciu rodzajach spraw prowadzonych przez Urząd Gminy w Opinogórze Górnej bez konieczności wychodzenia z domu.

Chcesz załatwić swoja sprawę elektronicznie?

 

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski