Organizacje pozarządowe

 W zakładkach znajdują sie oferty z poszczególnych lat.

 

Logo portalu mapowego

Logo Karta Dużej Rodziny

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

Zarządzenie 48/2016

Zarządzenie 48/2016 skan

Drukuj

Pismo

 

Program spotkania informacyjno-konsultacyjnego

z przedstawicielami organizacji pozarządowych w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ul. Narutowicza 9

w dniu 26 września 2016 r.  

 

Program spotkania:

 

12.45 – 13.00

Rejestracja uczestników

13.00 – 13.05

Otwarcie spotkania, przedstawienie programu spotkania

13.05 – 13.20

 

Informacja o rozpoczęciu naboru kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji;

13.20 – 13:30

Informacja o konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”;

13:50 – 14:20

Przedstawienie projektu Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, w tym priorytetowych obszarów konkursowych i harmonogramu ogłaszania konkursów ofert na 2017 rok;

14:00 – 15:00

Omówienie zasad prowadzenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w tym:

1)      procedura konkursowa wynikająca z Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego dla organizacji pozarządowych,

2)      przedstawienie zmian legislacyjnych związanych z prowadzeniem konkursów ofert – nowe wzory ofert i sprawozdań, możliwość udziału
w konkursach stowarzyszeń zwykłych,

3)      informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez organizacje realizujące zadania zlecone z budżetu województwa mazowieckiego,

4)      informacja o wdrożeniu generatora ofert w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,

5)      informacja o możliwości składania ofert konkursowych w ramach realizacji eusług poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP;

15.00 – 15.10

Sprawy różne i zakończenie spotkania

 

 

 


Oferta organizacji pozarządowej Mały grant (kliknij w celu pobrania dokumentu)

dane rejestracyjne

 


ZARZĄDZENIE NR 20/2016
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Sprawozdanie z programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi

 


Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 marca 2016r.
(PDF)

Informacja o wynikach

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski