V sesja Rady Gminy Opinogóra Górna
2019.02.27
Autor: Hubert Olszewski
V sesja Rady Gminy Opinogóra Górna W dniu 27 lutego 2019 r. odbyła się V sesja Rady Gminy Opinogóra Górna, na której zostały podjęte poniższe uchwały:

V sesja Rady Gminy Opinogóra Górna

          W dniu 27 lutego 2019 r. odbyła się V sesja Rady Gminy Opinogóra Górna, na której zostały podjęte poniższe uchwały:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 r.

Dokumentacja audiowideo oraz imienne wyniki głosowania nad ww. uchwałami dostępne są pod adresem https://opinogoragorna.wideosesja.pl