VI sesja Rady Gminy Opinogóra Górna
2019.04.15
Autor: Hubert Olszewski
W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyła się VI sesja Rady Gminy Opinogóra Górna, na której zostały podjęte poniższe uchwały:

VI sesja Rady Gminy Opinogóra Górna

          W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyła się VI sesja Rady Gminy Opinogóra Górna, na której zostały podjęte poniższe uchwały:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny na lata 2019-2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Opinogóra Górna w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2019-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Dzboniu oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Opinogóra Górna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Opinogóra Górna.

Dokumentacja audiowideo oraz imienne wyniki głosowania nad ww. uchwałami dostępne są pod adresem https://opinogoragorna.wideosesja.pl