Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców
2019.05.23
Autor: Hubert Olszewski
Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych z ogłoszonymi naborami wniosków 03.06-02.07.2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców

do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych z ogłoszonymi naborami wniosków 03.06-02.07.2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

 L.p.

Termin szkolenia

Godzina

Miejsce szkolenia

1.

30.05.2019

10:00-13:00

Urząd Gminy Szydłowo,

ul. Mazowiecka 61

(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z gmin: Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Stupsk

2.

31.05.2019

08:30-11:30

Urząd Miasta Przasnysz,

ul. Jana Kilińskiego 2

(sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z miasta Przasnysz i z gmin: Przasnysz, Krasne, Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała, Karniewo

3.

31.05.2019

13:00-16:00

Urząd Gminy Ciechanów,

ul. Fabryczna 8 (sala konferencyjna)

Dla mieszkańców i podmiotów z gmin: Ciechanów, Grudusk, Regimin, Sońsk, Opinogóra Górna, Ojrzeń, Gołymin-Ośrodek

 

Program szkolenia:
1. LGD „Północne Mazowsze”- realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2022, obszar realizacji projektów;
2. Rodzaje wnioskodawców, zakresy operacji i przedsięwzięcia w ramach których są ogłoszone nabory:

 •  Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej,
 • Inwestycje zwiększające konkurencyjność mikro i małych firm,
 •  Rozwój usług prozdrowotnych i kosmetycznych,
 •  Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury około drogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie),
 •  Rekonstrukcja lokalnych podań, opowieści i legend, zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji i języka, upowszechnienie wiedzy o historii regionu i dziedzictwie kulturowym,
 •  Odnowa lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci,
 •  Lokalne wydarzenia kulturalne i artystyczne promujące historię regionu, promocja
 •  Budowa obiektów sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych i społeczno-kulturalnych,
 •  Budowa obiektów małej architektury, adaptacje i modernizacje na potrzeby turystyki obszaru LGD,
 •  Oznakowanie obiektów na potrzeby turystyki i promocji,
 •  Rozwój szlaków turystycznych, dydaktycznych i ścieżek rowerowych;

3. Omówienie dokumentów związanych z naborami wniosków;
4. Procedura przebiegu naboru wniosków, lokalne kryteria wyboru operacji.


ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU
do 29.05.2019 r. w godz. 08:00 - 16:00 pod nr tel. 23 671 12 02.
Planowana grupa uczestników w każdym ze szkoleń 60 - 70 osób.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego.
Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z naszych szkoleń na epik24.pl, gdzie znajdują się materiały ułatwiające przygotowanie wniosków o dofinansowanie.
Biuro LGD prowadzi indywidualne konsultacje - zwracamy się z prośbą o wcześniejsze umawianie terminów z pracownikiem LGD - tel. 23 671 12 02.
 

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”
Zielona 24, 06- 408 Krasne | tel. 23 671 12 02 | biuro@polnocnemazowsze.pl | www.polncnemazowsze.pl
 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestuje w obszary wiejskie”. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.