Nieruchomości

Komunalizacja działki 52 z obrębu Kotermań
2019.02.28
Komunalizacja działki 52 z obrębu Kotermań Starosta Ciechanowski wydał Decyzję stwierdzającą, że działka nr 52 o powierzchni 0,0467 ha z obrębu Kotermań stanowi mienie gromadzkie.
więcej...
Sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki nr 119/6 z Zygmuntowa
2018.01.30
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Najem lokalu użytkowego w trybie bez przetargu
2017.11.14
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bez przetarg...
więcej...
Dzierżawa niezabudowanej działki 87/2 z obrębu Pałuki
2017.11.14
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez prze...
więcej...
Sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Dzboniu działki nr 140207_2.0006.73/8 z ob...
2017.09.26
Wójt Gminy Opinogóra Górna informuje, że w dniu 26 września 2017 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy został wywieszony na 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograni...
więcej...
Sprzedaż niezabudowanej działki nr 19-38/7 z obrębu Opinogóra Dolna
2017.08.29
Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmującej niezabudowaną działkę gruntu położona w miejscowości Opi...
więcej...
Sprzedaż niezabudowanej działki nr 20-59/1
2017.03.10
Część nieruchomości, obejmująca niezabudowaną działkę gruntu, wydzieloną pierwotnie jako część drogi publicznej i drogi wewnętrznej, lecz trwale zagospodarowana jako fragment obszaru przyległego, zabu...
więcej...
Strona z 3

Logotyp Mazowsze Serce Polski