Logo portalu mapowego

Logo Karta Dużej Rodziny

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

dla rozwoju Mazowsza

Tytuł projektu:”Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna”

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu w PLN 344 951,02

Przyznana kwota dofinansowania w PLN 293 208,37

Wkład własny beneficjenta w PLN 51 742,65

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Gmina Opinogóra Górna w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 zrealizowała projekt o nazwie: ”Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna” Realizacja projektu umożliwia mieszkańcom gminy załatwianie wielu spraw urzędowych przy pomocy internetu poprzez wdrożenie usługi E - Urzędu. Ponadto projekt zakłada wdrożenie wielu wewnętrznych systemów poprawiających i usprawniających obsługę mieszkańców Gminy Opinogóra Górna.

              Celem głównym w realizacji projektu o nazwie ”Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna” jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Opinogóra Górna  poprzez rozwój usług świadczonych za pomocą internetu. Usługi te będą świadczone poprzez wdrożenie aplikacji o nazwie E - Urząd, która pozwoli mieszkańcom gminy na składanie wniosków, podań i innych pism drogą elektroniczną przy spełnieniu obowiązku opatrzenia takiego dokumentu odpowiednim podpisem elektronicznym. Dzięki wdrożeniu tej usługi również pracownicy Urzędu uzyskają możliwość wysyłania korespondencji do mieszkańców w wersji elektronicznej, oczywiście tylko w sytuacji, gdy adresat pisma wyrazi na to zgodę. Ponadto projekt zakłada poprawę funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania Urzędem  poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych.

W ramach projektu przewidziane jest również uruchomienie portalu informacyjno – promocyjnego.

            Dzięki realizacji projektu o nazwie ”Rozwój e-usług dla obywateli gminy Opinogóra Górna” również pracownicy Urzędu zostali wyposażeni w nowy sprzęt komputerowy stacjonarny i przenośny. Zakupione zostały również urządzenia wielofunkcyjne, skanery, drukarki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

Wszystkie usługi i zakupy przewidziane w ramach projektu mają na celu usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Opinogóra Górna oraz ułatwienie wymiany informacji pomiędzy Urzędem, a mieszkańcami.

 

"Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazovia.eu

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski