Logo portalu mapowego

Logo Karta Dużej Rodziny

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzedu Gminy, którego jest kierownikiem. Urząd działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje organów gminy.

 

Adres urzędu:
Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

Informacja: 23 673 61 10

 

Urząd Gminy składa się z referatów i samodzielnych stanowisk, które wykonują przypisane im zadania.

Poniżej znajduje się wykaz referatów i samodzielnych stanowisk z rozmieszczeniem ich w budynku Urzędu Gminy. 

Zasady funkcjonowania, struktura, zadania wspólne oraz szczegółowe zakresy działania poszczególnych jednostek są określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu nadanym w formie zarządzenia wójta.

 

WÓJT GMINY: Piotr Czyżyk, tel.23 673-61-10

SEKRETARZ GMINY: Beata Golasińska, tel. 23 671-70-24

SKARBNIK: Ewa Wójcik,  tel. 23 671-70-60 w. 124

W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.      Referat Planowania i Finansów:

 • kierownik referatu – skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) – Ewa Wójcik
 • stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej Katarzyna Miszkurka - Franckiewicz
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej Marianna Tomczak, Barbara Cichowska
 • stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych Elżbieta Machnowska
 • stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Joanna Gardzińska
 • stanowisko ds. księgowości oświaty Emila Walędziak

2.    Referat Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 • kierownik referatu
 • stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji –   Alicja Stryczniewicz
 • stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.  – Hubert Olszewski
 • stanowisko ds. rolnych gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – Elżbieta Pełka- Karpińska
 • Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych – Paweł Kluczek

3. Radca prawny – Daniela Nastaszyc

4. Stanowisko ds. obsługi rady gminy, komisji stałych, samorządów wiejskich oraz działalności gospodarczej

5.  Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi gospodarczej urzędu – Anna Maliszewska

 

6.  Stanowisko ds. obronnych oraz ochrony przeciwpożarowej.  – Zbigniew Borowski

7.  Stanowisko ds. ewidencji ludności, kultury i zdrowia – Danuta Ordak

8. Stanowisko ds. promocji gminy. Gminne Centrum Informacji – Emil Świszcz

9. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Emil Świszcz

10. Informatyk Hubert Olszewski

11. Stanowisko ds. oświaty Anna Kowalska

12. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych Natalia Goździewska

13. Stanowisko ds. drogownictwa. Konserwator – Sławomir Kulaszewski

14. Sprzątaczka Barbara Podgrudna

15. Robotnik gospodarczyMirosław Perdjon

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski